Натрий (изо) амил ксантат

Натрий (изо) амил ксантат