О-Изопропил-Н-Этил тионокарбамат

О-Изопропил-Н-Этил тионокарбамат

  • О-Изопропил-Н-Этил тионокарбамат

    О-Изопропил-Н-Этил тионокарбамат

    О-изопропил-Н-этил тионокарбамат:химиялык зат, ачык сарыдан күрөңгө чейинки ачуу жыты бар майлуу суюктук,

    салыштырмалуу тыгыздык: 0.994.Жарык чекити: 76,5°C.Бензол, этанол, эфирде эрийт,

    мунай эфири, сууда бир аз эрийт