Заводго экскурсия

Заводго экскурсия

HPMC (гидроксипропил метил целлюлоза)

Жез сульфаты

Дитиокарбамат ES(SN9#)

карагай майы 50%

Натрий диэтилдитиокарбамат

Ксантогенат

Цинк сульфаты